Speciallægeuddannelsen – Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin – kfnm.web4us.dk

Infoside v. HKL, ovl. Peter Oturai, Rigshospitalet – pso#rh.dk – 3545 9665

Opdateret 4-okt-2019

A-kurser

Kursus

Afholdt / Planlagt

Hvor

Note

Lungepatofysiologi

15-17 Jan 2018

Riget

 

Molecular imaging (Metode 4)

5-6 Feb 2018

Riget

 

CNS patofysiologi

27-28 Feb 2018

Bispebjerg

 

Isotop-1

Feb-Apr 2018

København

 

MR og UL/Doppler (Metode 3)

2-4 Maj 2018

København

 

Videregående isotopkursus (Metode 1)

3-5 Okt 2018

København

 

MASTAKI

17-19 Sep +
29-31 Okt 2018

Riget

 

Isotop-1

Feb-Apr 2019

København

 

Isotop-1

Jan-Maj 2019

Århus

 

Bevægeapparatets patofysiologi og infektion/inflammation

22-24 Maj 2019

Odense

 

Kardiovaskulær patofysiologi

22-25 Okt 2019

København

Endokrin og mave-tarmkanalens patofysiologi

11-13 Nov 2019

København

 

 

 

 

Isotop-1

Feb-Apr 2020

København

 

Lungepatofysiologi

13-15 Jan 2020

Riget

 

CT og hybridteknikker (Metode 2)

25-27 Maj 2020

Herlev

 

Onkologisk diagnostik og behandling

Efterår (sept) 2020

Riget

 

Nyrernes og urinvejenes patofysiologi

Efterår (nov) 2020

Århus

 

 

 

 

 

 

Efter afsluttet kursusdeltagelse

1.      Log på logbog.net.

2.      Anfør "kursusudbyder, start og slutdato" for relevante hursus.
F.eks. for MR-UL-kursus: For aktuelle kursus skal f.eks. stå:  "Larsson&Lonsdale/RH-BFH", "2-maj-2018" og "4-maj-2018".


3.      Isotopkursus-1 (Kbh/Århus) – ovenstående gælder også for dette kursus, hvor I også bedes uploade kursusbevis eller anden dokumentation for bestået kursus.
Gerne med en mail til hovedkursuslederen (pso#rh.dk) når I har gjort det J.

 

Nyttige links

·         Sundhedsstyrelsen

o   Speciallæge uddannelsen

o   Specialespecifikke kurser

o   Inspektorordningen

·         Den Lægelige Videreuddannelse - Region Syddanmark

·         Sekretariat for Lægelig Videreuddannelse ØST

·         Videreuddannelsesregion Nord

Downloads

·         Målbeskrivelsen 2014

·         Kompetencekort mv INTRO_UDD

·         Kompetencekort mv HVD-UDD

·         Vejledning i brug af kompetencekort

·         Struktureret observation mundtlig præsentation

·         Struktureret observation - MDT HVD_UDD

·         Introduktionssamtale INTRO_UDD

·         Introduktionssamtale HVD_UDD

·         Justeringssamtaler INTRO_UDD

·         Justeringssamtaler HVD_UDD

·         Afsluttende samtale INTRO_UDD

·         Afsluttende samtale HVD_UDD

 

Delkursusledere

·         MA-STA-KI - Riget - Lisbeth Marner & Henrik Larsson
  (Lisbeth.Marner.01#regionh.dk; henrik.bo.wiberg.larsson#regionh.dk)

·         Metode 1: Videregående isotopkursus - Niels Wiinberg & Bryan Haddock
  (Niels.Wiinberg#regionh.dk; bryan.haddock#regionh.dk)

·         Metode 2: CT og hybridteknikker - Herlev - Helle W. Hendel & Thomas L. Klausen
  (Helle.Westergren.Hendel#regionh.dk; Thomas.Levin.Klausen#regionh.dk)

·         Metode 3: MR og UL/Doppler - Henrik Larsson & Markus Lonsdale
  (henrik.bo.wiberg.larsson#regionh.dk; Markus.Lonsdale#regionh.dk)

·         Metode 4: Molecular imaging - Riget - ??? & Andreas Kjær
  (anni.morsing#regionh.dk; Andreas.Kjaer#regionh.dk)

·         CNS patofysiologi - BBH - Lars Friberg & Ian Law
  (lars.friberg#regionh.dk; Ian.Law#regionh.dk)

·         Endokrin og mave-tarmkanalens patofysiologi - Riget+Hvidovre - Peter Oturai & Søren Møller
  (pso#rh.dk; Soeren.Moeller#regionh.dk)

·         Kardiovaskulær patofysiologi - Riget+GLOPhilip Hasbak, Ulrik B. Andersen & Andreas Kjær
  (Philip.Hasbak#regionh.dk; ulrik.bjoern.andersen#regionh.dk; Andreas.Kjaer#regionh.dk)

·         Bevægeapparatets patofysiologi og infektion/inflammation - Odense - Søren Hess
  (Soeren.Hess#rsyd.dk)

·         Lunge-patofysiologi - Riget - Jann Mortensen
  (Jann.Mortensen#regionh.dk)

·         Nyrernes og urinvejenes patofysiologi - Skejby - Jørgen Frøkiær & Jørn Theil
  (jf#ki.au.dk; jtheil#dadlnet.dk)

·         Onkologisk diagnostik og behandling - Riget - Annika Loft Jakobsen & ???
  (Annika.Loft.Jakobsen#regionh.dk; Louise.Alslev#regionh.dk)