Speciallægeuddannelsen – Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin – kfnm.web4us.dk

Infoside v. HKL, ovl. Peter Oturai, Rigshospitalet – pso#rh.dk – 3545 9665

Opdateret 9-juni-2020

A-kurser

Kursus

Afholdt / Planlagt

Hvor

Note

Lungepatofysiologi

15-17 Jan 2018

Riget

 

Molecular imaging (Metode 4)

5-6 Feb 2018

Riget

 

CNS patofysiologi

27-28 Feb 2018

Bispebjerg

 

Isotop-1

Feb-Apr 2018

København

 

MR og UL/Doppler (Metode 3)

2-4 Maj 2018

København

 

Videregående isotopkursus (Metode 1)

3-5 Okt 2018

København

 

MASTAKI

17-19 Sep +
29-31 Okt 2018

Riget

 

Isotop-1

Feb-Apr 2019

København

 

Isotop-1

Jan-Maj 2019

Århus

 

Bevægeapparatets patofysiologi og infektion/inflammation

22-24 Maj 2019

Odense

 

Kardiovaskulær patofysiologi

22-25 Okt 2019

København

Endokrin og mave-tarmkanalens patofysiologi

11-13 Nov 2019

København

 

 

 

 

Isotop-1

Feb-Apr 2020

København

 

Lungepatofysiologi

13-15 Jan 2020

Riget

 

Onkologisk diagnostik og behandling

14-17 Sept 2020

Riget

 

Nyrernes og urinvejenes patofysiologi

5-6 Nov 2020

Århus

 

CT og hybridteknikker (Metode 2)

2-4 Dec 2020

Herlev

Maj 20 aflyst à Ny dato J - Igen!!

 

Efter afsluttet kursusdeltagelse

1.      Log på logbog.net.

2.      Anfør "kursusudbyder, start og slutdato" for relevante hursus.
F.eks. for MR-UL-kursus: For aktuelle kursus skal f.eks. stå:  "Larsson&Lonsdale/RH-BFH", "2-maj-2018" og "4-maj-2018".


3.      Isotopkursus-1 (Kbh/Århus) – ovenstående gælder også for dette kursus, hvor I også bedes uploade kursusbevis eller anden dokumentation for bestået kursus.
Gerne med en mail til hovedkursuslederen (pso#rh.dk) når I har gjort det J.

 

Nyttige links

·         Sundhedsstyrelsen

o   Speciallæge uddannelsen

o   Specialespecifikke kurser

o   Inspektorordningen

·         Den Lægelige Videreuddannelse - Region Syddanmark

·         Sekretariat for Lægelig Videreuddannelse ØST

·         Videreuddannelsesregion Nord

Downloads

·         Målbeskrivelsen 2014

·         Kompetencekort mv INTRO_UDD

·         Kompetencekort mv HVD-UDD

·         Vejledning i brug af kompetencekort

·         Struktureret observation mundtlig præsentation

·         Struktureret observation - MDT HVD_UDD

·         Introduktionssamtale INTRO_UDD

·         Introduktionssamtale HVD_UDD

·         Justeringssamtaler INTRO_UDD

·         Justeringssamtaler HVD_UDD

·         Afsluttende samtale INTRO_UDD

·         Afsluttende samtale HVD_UDD

 

Delkursusledere ** Nyheder

·         MA-STA-KI - Riget - Lisbeth Marner & Henrik Larsson
  (Lisbeth.Marner.01#regionh.dk; henrik.bo.wiberg.larsson#regionh.dk)

·         Metode 1: Videregående isotopkursus - Niels Wiinberg & Bryan Haddock
  (Niels.Wiinberg#regionh.dk; bryan.haddock#regionh.dk)

·         Metode 2: CT og hybridteknikker - Herlev - Helle W. Hendel & Thomas L. Klausen
  (Helle.Westergren.Hendel#regionh.dk; Thomas.Levin.Klausen#regionh.dk)

·         Metode 3: MR og UL/Doppler - Henrik Larsson & Markus Lonsdale
  (henrik.bo.wiberg.larsson#regionh.dk; Markus.Lonsdale#regionh.dk)

·         Metode 4: Molecular imaging - Riget - ??? & Andreas Kjær
  (anni.morsing#regionh.dk; Andreas.Kjaer#regionh.dk)

·         CNS patofysiologi - BBH - Lars Friberg & Ian Law
  (lars.friberg#regionh.dk; Ian.Law#regionh.dk)

·         Endokrin og mave-tarmkanalens patofysiologi - Riget+Hvidovre - Peter Oturai & Søren Møller
  (pso#rh.dk; Soeren.Moeller#regionh.dk)

·         Kardiovaskulær patofysiologi - Riget+GLOPhilip Hasbak, Ulrik B. Andersen & Andreas Kjær
  (Philip.Hasbak#regionh.dk; ulrik.bjoern.andersen#regionh.dk; Andreas.Kjaer#regionh.dk)

·         Bevægeapparatets patofysiologi og infektion/inflammation - Odense - Søren Hess
  (Soeren.Hess#rsyd.dk)

·         Lunge-patofysiologi - Riget - Jann Mortensen
  (Jann.Mortensen#regionh.dk)

·         ** Nyrernes og urinvejenes patofysiologi - Skejby - Trine Borup Andersen & Andre H. Dias
  (tba@rn.dk; andre.dias@auh.rm.dk)

·         ** Onkologisk diagnostik og behandling - Riget - Jane Maestri Brittain & Danijela Dejanovic
  (jane.maestri.brittain#regionh.dk; danijela.dejanovic#regionh.dk)